Sony Xperia Z1 - Telefonimi nga një mesazh

background image

Telefonimi nga një mesazh

Për t'i telefonuar dërguesit të një mesazhi

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë te një bisedim dhe trokitni lehtë , më pas trokitni lehtë .

Për ta ruajtur numrin e një dërguesi si një kontakt

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi >

Ruaj.

3

Përzgjidhni një kontakt ekzistues ose trokitni lehtë mbi

Krijo një kontakt të ri.

4

Modifikoni informacionin e kontaktit dhe trokitni lehtë mbi

Ruaj.