Sony Xperia Z1 - Menyja e ekranit bazë të muzikës

background image

Menyja e ekranit bazë të muzikës

Menyja e ekranit bazë të Muzikës ju jep një pamje të përgjithshme të të gjitha këngëve në

pajisjen tuaj. Që këtu, mund të menaxhoni albumet dhe listat tuaja të dëgjimit dhe mund

të organizoni muzikën tuaj sipas gjendjes shpirtërore dhe ritmit me anën e kanaleve të

SensMe™.

1

Kthehuni tek ekrani bazë i Muzikës

2

Shihni radhën e tanishme të riprodhimit

3

Shfetoni të gjithë artistët

4

Shfletoni të gjitha albumet

5

Shfletoni të gjitha këngët

6

Shfletoni bibliotekën muzikore tuaj dhe filtroni sipas emrit të artistit, albumit ose këngës

7

Shfletoni të gjitha listat e dëgjimit

8

Riprodhoni një skedar muzikor të bashkëndarë në një pajisje tjetër

9

Shihni të gjithë skedarët në të cilët jeni abonuar ose të shkarkuar në Podkast

10 Hapni menynë e cilësimeve për aplikacionin e Muzikës

11 Menaxhoni dhe modifikoni muzikën tuaj duke përdorur Spotify

Për të hapur menynë e ekranit bazë të Muzikës

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Zvarrisni buzën e majtë të ekranit nga e djathta.

Për t'u kthyer në ekranin bazë të aplikacionit Muzika

Kur menyja e ekranit bazë të Muzikës është e hapur, trokitni lehtë mbi

Ekrani

bazë.

Kur menyja e ekranit bazë të Muzikës është e hapur, trokitni lehtë mbi ekranin në

të djathtë të menysë.

Për të përditësuar muzikën tuaj me informacionin më të ri

1

Nga menyja e ekranit bazë të Muzikës, trokitni lehtë mbi

Cilësimet.

2

Trokitni lehtë mbi

Shkarko informac. për muzikën > Nis. Pajisja juaj kërkon në linjë

dhe shkarkon ilustrimin më të fundit të disponueshëm të albumit dhe informacionin

e këngës për muzikën tuaj.

84

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të fshirë një këngë

1

Nga menyja e ekranit bazë të Muzikës, shfletoni te kënga që dëshironi të fshini.

2

Prekni dhe mbani titullin e këngës, pastaj trokitni lehtë mbi

Fshi në listën që

shfaqet.

3

Trokitni përsëri lehtë mbi

Fshi për të konfirmuar.