Sony Xperia Z1 - Njohja e muzikës me TrackID™

background image

Njohja e muzikës me TrackID™

Përdorni shërbimin e njohjes së muzikës TrackID™ për të identifikuar një këngë që

dëgjoni të riprodhohet në mjedisin tuaj rrethues. Thjesht regjistroni një mostër të shkurtër

të këngës dhe do të merrni informacionet e artistit, titullit dhe albumit brenda disa

sekondash. Mund të blini këngët e identifikuara nga TrackID™ dhe mund të shikoni

klasifikimet e TrackID™ për të parë se çfarë po kërkojnë përdoruesit e TrackID™ nëpër

botë. Për rezultatet më të mira, përdoreni TrackID™ në një zonë të qetë.

1

Krijoni një profil të TrackID™ në linjë

2

Shihni klasifikimet muzikore aktuale

3

Shihni opsionet e TrackID™

4

Shikoni historinë e kërkimeve të mëparshme

5

Identifikoni muzikën që po dëgjoni

Aplikacioni TrackID™ dhe shërbimi TrackID™ nuk mbështeten në të gjitha shtetet/rajonet ose

nga të gjitha rrjetet dhe/ose ofruesit e shërbimeve në të gjitha zonat.

Për të identifikuar muzikën duke përdorur teknologjinë TrackID™

1

Nga Ekrani fillestar juaj, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

TrackID™ dhe pastaj mbajeni pajisjen tuaj afër burimit

të muzikës.

3

Trokitni lehtë mbi . Nëse kënga dallohet nga shërbimi TrackID™, rezultatet

shfaqen në ekran.

Për t'u kthyer tek ekrani i nisjes i

TrackID™, trokitni lehtë mbi .

86

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të parë informacionin e artistit për një këngë

1

Pasi një këngë njihet nga aplikacioni

TrackID™, rezultati afishohet në ekranin bazë

të TrackID™.

2

Lëvizni te rezultati që dëshironi të shikoni dhe më pas trokitni lehtë për ta hapur.

Për të fshirë një këngë nga historia e pjesëve muzikore

1

Hapni aplikacionin

TrackID™ dhe më pas shfletoni te kënga që dëshironi të fshini.

2

Prekni dhe mbani ekranin për të bërë që të shfaqet .

3

Trokitni lehtë mbi .

87

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.