Sony Xperia Z1 - Përmirësimi i tingullit

background image

Përmirësimi i tingullit

Për të përmirësuar cilësinë e zërit duke përdorur Barazuesin

1

Hapni menynë e ekranit fillestar të Muzikës, pastaj troksni lehtë mbi

Cilësimet >

Cilësimet e audios > Efektet e tingullit > Barazuesi.

2

Për të rregulluar tingullin me dorë, zvarritni butonat e bandës së frekuencës lart

ose poshtë. Për të rregulluar tingullin automatikisht, trokitni lehtë mbi

dhe

përzgjidhni një stil.

Për të aktivizuar tiparin e tingullit shumëkanalësh

1

Hapni menynë e ekranit fillestar të Muzikës, pastaj troksni lehtë mbi

Cilësimet >

Cilësimet e audios > Efektet e tingullit > Tingulli shumëkanal. (VPT).

2

Godisni lehtë majtas ose djathtas për të përzgjedhur një cilësim, pastaj trokitni

lehtë mbi

OK për të konfirmuar.