Sony Xperia Z1 - Transferimi i muzikës në pajisjen tuaj

background image

Transferimi i muzikës në pajisjen tuaj

Ka disa mënyra për të transferuar muzikë nga një kompjuter në pajisjen tuaj:

Vetëm për Windows

®

: Lidheni pajisjen dhe kompjuterin nëpërmjet një kablloje USB dhe

pastaj zvarrisni e lëshoni skedarët e muzikës drejt e në aplikacionin e menaxhuesit të

skedarëve në kompjuter. Shihni

Menaxhimi i skedarëve me anë të një kompjuteri

faqen 139 .

Nëse kompjuteri është PC, mund të përdorni aplikacionin Media Go™ nga Sony dhe të

organizoni skedarët tuaj të muzikës, të krijoni lista dëgjimi, të abonoheni në podkaste e të

tjera. Për të mësuar më shumë dhe për të shkarkuar aplikacionin Media Go™, shkoni në

http://mediago.sony.com/enu/features.

Mund të përdorni softuerin Xperia™ Companion për të transferuar skedarët e mediave

tuaja ndërmjet kompjuterit dhe pajisjes tuaj. Për të mësuar më shumë dhe për të

shkarkuar Xperia™ Companion, shkoni te

www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-

companion

.

Muzika mund të mos lejojë përdorimin e të gjitha formateve të skedarëve të muzikës. Për më

shumë informacion rreth formateve të skedarëve të mbështetur dhe përdorimit të skedarëve

multimedialë (audio, imazh dhe video), shkarkoni Librin e bardhë për pajisjen tuaj te

www.sonymobile.com/support

.