Sony Xperia Z1 - Arkivimi dhe rikthimi i përmbajtjes

background image

Arkivimi dhe rikthimi i përmbajtjes

Përgjithësisht, nuk duhet t'i ruani fotot, videot dhe përmbajtjen tuaj tjetër personale vetëm

në kujtesën e brendshme të pajisjes tuaj. Nëse do të ndodhë diçka me pajisjen ose nëse

pajisja juaj humbet ose vidhet, të dhënat e ruajtura në kujtesën e saj të brendshme kanë

humbur përgjithëmonë. Rekomandohet të përdorni softuerin Xperia™ Companion për të

bërë kopje rezervë që ruajnë të dhënat tuaja të sigurta në një kompjuter, që është, pajisje

e jashtme. Kjo metodë rekomandohet sidomos nëse jeni duke azhornuar softuerin e

pajisjes tuaj në një version më të ri Android.
Duke përdorur aplikacionin Kopje rezervë & Rikthej, mund të bëni një kopje rezervë në

linjë të cilësimeve thelbësore dhe të dhënave me llogarinë tuaj Google™. Gjithashtu

mund t'a përdorni këtë aplikacion për të bërë kopje rezervë në mënyrë vendore, për

shembull tek karta SD në pajisjen tuaj ose tek një pajisje e hapësirës ruajtëse USB.

Eshtë shumë e rëndësishme që të mbani mend fjalëkalimin që cilësuat kur bëtë një kopje

rezervë të të dhënave. Nëse e harroni fjalëkalimin, rikthimi i të dhënave të rëndësishme, të tilla

si kontaktet dhe mesazhet, mund të jetë i pamundur.

140

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Bërja e kopjes rezervë e të dhënave në një kompjuter

Përdorni softuerin Xperia™ Companion për të bërë kopje rezervë të të dhënave nga
pajisja juaj në një PC osë një kompjuter Apple

®

Mac

®

. Këto aplikacione të bërjes së

kopjes rezervë ju lejon të bëni kopje rezervë të të llojeve të mëposhtme të të dhënave:

Kontrake dhe regjistër i telefonatave

Mesazhet

Kalendari

Cilësimet

Skedarët e mediave si muzika dhe video

Foto dhe imazhe

Për të arkivuar të dhënat tuaja duke përdorur një kompjuter

1

Sigurohuni se softueri Xperia™ Companion është instaluar në PC ose kompjuterin
Apple

®

Mac

®

.

2

Lidheni pajisjen me kompjuterin duke përdorur një kabllo USB.

3

Kompjuter: Hapni softuerin Xperia™ Companion. Pas disa momentesh,

kompjuteri zbulon pajisjen tuaj.

4

Përzgjidhni

Kopje rezervë në ekranin kryesor.

5

Ndiqni udhëzimet në ekran për të arkivuar të dhënat nga pajisja juaj.

Për të rikthyer të dhënat tuaja duke përdorur një kompjuter

1

Sigurohuni se softueri Xperia™ Companion është instaluar në PC ose kompjuterin
Apple

®

Mac

®

.

2

Lidheni pajisjen me kompjuterin duke përdorur një kabllo USB.

3

Kompjuter: Hapni softuerin Xperia™ Companion.

4

Klikoni

Rikthe.

5

Përzgjidhni një skedar arkivimi nga rregjistrimet e arkivimit, pastaj trokitni lehtë mbi

Rikthe dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të rikthyer të dhënat tek pajisja juaj.

Bërja e kopjeve rezervë të të dhënave me aplikacionin Kopja rezervë

dhe rikthimi

Duke përdorur aplikacionin Kopja rezervë dhe rikthimi, mund të bëni vetë kopje rezervë

të të dhënave ose të aktivizoni funksionin e bërjes automatike të kopjes rezervë për të

ruajtur periodikisht të dhënat.
Aplikacioni Kopja rezervë dhe rikthimi rekomandohet për bërjen e kopjes rezervë të të

dhënave para se të bëni ricilësimin e të dhënave të fabrikës. Me këtë aplikacion mund të

bëni kopje rezervë të llojeve të mëposhtme të të dhënave në një kartë SD ose në një

pajisje me hapësirë ruajtëse të jashtme USB, që e keni lidhur me pajisjen me anë të një

përshtatësi të pritësit USB:

Faqeshënuesit

Cilësimet e sistemit

Contacts

Bisedat

Të dhënat e Kalendarit

Skedarët e multimediave

Në varësi të versionit të aplikacionit Kopja rezervë dhe rikthimi që është i instaluar në pajisjen

tuaj, mund të mos arrini të krijoni kopje rezervë dhe t'i riktheni të dhënat mes versioneve të

ndryshme të Android, për shembull, kur e përditësoni nga versioni 4,4 i Android në versionin

5,0. Sidoqoftë, nëse po ekzekutoni versionin 1,1 (ose një version të mëvonshëm) të aplikacionit

Kopja rezervë dhe rikthimi, mund t'i riktheni të dhënat mes përditësimeve të tilla. Mund ta

kontrolloni versionin e aplikacionit Kopja rezervë dhe rikthimi nën

Cilësimet > Aplikacionet > Të

gjitha > Kopja rezervë dhe rikthimi.

141

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të bërë kopje rezervë të përmbajtjes duke përdorur aplikacionin Kopja rezervë dhe

rikthimi

1

Nëse po bëni kopje rezervë të një përmbajtjeje në një pajisje me hapësirë ruajtëse

USB, sigurohuni që pajisja me hapësirë ruajtëse të jetë e lidhur me pajisjen tuaj me

anën e kabllos së duhur. Nëse po bëni kopje rezervë në një kartë SD, sigurohuni

që karta SD të jetë e futur si duhet në pajisje.

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Kopja rezervë dhe rikthimi.

4

Trokitni lehtë mbi

Bëj kopjen rezervë, pastaj përzgjidhni një destinacion të kopjes

rezervë dhe llojet e të dhënave që dëshironi t'u bëni kopje rezervë.

5

Trokitni lehtë mbi

Bëj tani kopje rezervë.

6

Futni një fjalëkalim për kopjen rezervë dhe pastaj trokitni lehtë mbi

OK.

Për të rikthyer përmbajtjen duke përdorur aplikacionin Kopja rezervë dhe rikthimi

1

Nëse po riktheni përmbajtjen nga një pajisje me hapësirë ruajtëse USB, sigurohuni

që pajisja me hapësirë ruajtëse të jetë e lidhur me pajisjen tuaj me anën e kabllos

së duhur. Nëse po riktheni përmbajtjen nga një kartë SD, sigurohuni që karta SD

të jetë e futur si duhet në pajisje.

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Kopja rezervë dhe rikthimi.

4

Trokitni lehtë mbi

Rikthe.

5

Përzgjidhni regjistrimin nga i cili dëshironi të riktheni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Rikthe tani.

6

Futni fjalëkalimin për regjistrimin e kopjes rezervë dhe pastaj trokitni lehtë mbi

OK.

Kini parasysh se çdo ndryshim që u bëni të dhënave dhe cilësimeve tuaja pasi të krijoni një

kopje rezervë, do të fshihet gjatë një procedure rikthimi.