Sony Xperia Z1 - Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj

background image

Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj

Pajisja juaj ka një numër unik ID (identifikimi). Në pajisjen tuaj, ky numër quhet IMEI

(Identiteti Ndërkombëtar i Pajisjes Celulare). Duhet ta ruani një kopje të këtij numri. Mund

ta kërkoni atë, për shembull, kur qaseni në shërbimin e mbështetjes Xperia™ Care dhe ju

duhet të regjistroni pajisjen tuaj. Gjithashtu, nëse ju vidhet pajisja, disa ofrues të rrjeteve

mund ta përdorin këtë numër për të ndaluar qasjen e pajisjes në rrjet në shtetin tuaj.

Për të parë numrin tuaj IMEI

1

Hiqeni mbulesën e folesë së mikro kartës SIM.

2

Vendosni një thua nën skajin e majtë ose të djathtë të pllakës së etiketës dhe

pastaj zvarriteni pllakën jashtë për të parë numrin tuaj IMEI.

Mund të hapni edhe formuesin e numrit të telefonit në pajisjen tuaj dhe të futni

*#06#

për të

parë numrin IMEI.

Për të parë numrin IMEI nëpërmjet cilësimeve të pajisjes

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Rreth telefonit > Gjendja > Informacioni i

IMEI-t.