Sony Xperia Z1 - Ndihmë për pajisjen tuaj

background image

Ndihmë për pajisjen tuaj

Përdorni aplikacionin e ndihmës në pajisjen tuaj për të kërkuar në një manual të

përdoruesit, për të lexuar manualet e zgjidhjes së problemeve dhe për të gjetur

informacion në lidhje me përditësimin e softuerit dhe informacion tjetër që ka lidhje me

produktin.

Për të përdorur aplikacionin e Ndihmës

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni , pastaj përzgjidhni objektin e kërkuar të ndihmës.

Sigurohuni se keni një lidhje me Internetin që funksionon, preferohet të jetë Wi-Fi®, për të

kufizuar tarifat e trafikut të të dhënave kur përdorni aplikacionin e Ndihmës.

Ndihma në meny dhe aplikacione

Disa aplikacione dhe cilësime kanë ndihmë të disponueshme në menynë e opsioneve,

gjë që normalisht tregohet nga në aplikacionin e caktuar.

Na ndihmoni të përmirësojmë softuerin tonë

Mund të aktivizoni dërgimin e informacionit të përdoruesit nga pajisja juaj që Sony Mobile

të mund të marë në mënyrë anonime raporte dhe statistika të problemeve që na

ndihmojnë të përmirësojmë softuerin tonë. Asnjë nga informacioni i mbledhur nuk

përfshin të dhëna personale.

Për të lejuar dërgimin e informacionit të përdorimit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Rreth telefonit > Cilësimet e informacionit

të përdorimit.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për

Dërgo info. e përdorimit, nëse nuk është tashmë e

shenjuar.

4

Trokitni lehtë mbi

Pranoj.