Sony Xperia Z1 - Përdorimi i pajisjes tuaj në kushte me lagështirë dhe me pluhur

background image

Përdorimi i pajisjes tuaj në kushte me lagështirë dhe me pluhur

Për të siguruar rezistencën e pajisjes ndaj ujit, të gjitha mbulesat, duke përfshirë mbulesat për

portën e micro USB, folenë e kartës SIM dhe folenë e kartës së kujtesës, duhet të mbyllen

mirë.

Pajisja juaj inteligjente i reziston ujit dhe pluhurit në përputhje me vlerësimet e Mbrojtjes

nga hyrja IP55 dhe IP58, siç shpjegohet në tabelën e mëposhtme. Për të parë

informacion më specifik për Mbrojtjen nga hyrja për pajisjen tuaj, shkoni te

http://

www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/

dhe klikoni në emrin e pajisjes

përkatëse.
Këto vlerësime të veçanta të Mbrojtjes nga hyrja do të thonë se në pajisjen tuaj nuk hyn

pluhur dhe se është e mbrojtur ndaj rrjedhave të ujit me trysni të vogël, si dhe ndaj

efekteve të zhytjes për 30 minuta në ujin e ëmbël deri në thellësinë 1,5 metra.
Mund ta përdorni pajisjen tuaj:

në mjedise me pluhur, për shembull, në një plazh me erë.

kur i keni gishtat të lagur.

në disa kushte ekstreme të motit, për shembull, kur bie borë ose shi.

në ujë të ëmbël me thellësi 1,5 metra ose më pak, për shembull, në një liqen ose lumë

me ujë të ëmbël.

në një pishinë me ujë të klorinuar.
Edhe nëse pajisja juaj është rezistente ndaj pluhurit dhe ujit, duhet të shmangni

ekspozimin e panevojshëm të saj në mjedise me shumë pluhur, rërë dhe baltë ose në

mjedise të lagështa me temperatura jashtëzakonisht të larta ose të ulëta. Aftësia e

rezistencës ndaj ujit e portës micro USB, e folesë së kartës SIM, e folesë së kartës së

kujtesës dhe e fishës së kufjeve me mikrofon nuk mund të garantohet në të gjitha

mjediset apo kushtet.
Mos e zhytni kurrë pajisjen tuaj në ujë të kripur dhe mos lejoni që porta micro USB ose

fisha e kufjeve me mikrofon të bjerë në kontakt me ujin e kripur. Për shembull, nëse jeni

në plazh, mos harroni ta mbani pajisjen larg nga uji i detit. Gjithashtu, mos e ekspozoni

asnjëherë pajisjen ndaj kimikateve të lëngshme. Për shembull, nëse jeni duke larë me

dorë enët me detergjent të lëngshëm, shmangni kontaktin e pajisjes me detergjentin. Pas

ekspozimit ndaj ujit jo të ëmbël, shpëlajeni pajisjen me ujë të ëmbël.
Konsumimi i zakonshëm bashkë me dëmtimin e pajisjes mund të pakësojnë aftësinë e

saj për t'i rezistuar pluhurit ose lagështirës. Pas përdorimit të pajisjes në ujë, thajini zonat

rreth të gjitha mbulesave, duke përfshirë mbulesat për portën micro USB, për folenë e

kartës SIM dhe për folenë e kartës së kujtesës.
Nëse altoparlanti ose mikrofoni lagen, funksionimi i tyre mund të ndikohet derisa të

thahet plotësisht uji. Kini parasysh se koha e tharjes mund të jetë deri në tre orë, në

varësi të mjedisit. Megjithatë, gjatë kësaj kohe, mund të përdorni tipare të tjera në pajisje,

të cilat nuk e përdorin altoparlantin apo mikrofonin. Të gjitha pajisjet shtesë të

pajtueshme, duke përfshirë bateritë, ngarkuesit, pajisjet pa duar dhe kabllot micro USB,

nuk janë vetë rezistente ndaj ujit dhe pluhurit.
Garancia juaj nuk mbulon dëmtimin ose defektet e shkaktuara nga abuzimi apo përdorimi

jo i duhur i pajisjes tuaj (duke përfshirë përdorimin në mjedise ku tejkalohen kufizimet

përkatëse të vlerësimit të Mbrojtjes nga hyrja). Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në

lidhje me përdorimin e produkteve tuaja, referojuni shërbimit tonë të Mbështetjes së

145

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

klientit për ndihmë. Gjithashtu, për informacionin e garancisë, referojuni

Informacionit të

rëndësishëm

, në të cilin mund të qaseni nëpërmjet Udhëzuesit të konfigurimit në pajisjen

tuaj.