Sony Xperia Z1 - Riciklimi i pajisjes tuaj

background image

Riciklimi i pajisjes tuaj

A keni një pajisje të vjetër që ndodhet diku në shtëpi? Pse të mos e ricikloni atë? Duke

bërë kështu do të ndihmoni të ripërdorim materialet dhe elementët përbërës të tij dhe do

të mbroni mjedisin gjithashtu! Mësoni më shumë në lidhje me opsionet e riciklimit në

rajonin tuaj te

www.sonymobile.com/recycle

.