Sony Xperia Z1 - Ricilësimi i aplikacioneve

background image

Ricilësimi i aplikacioneve

Mund ta ricilësoni një aplikacion ose të pastroni të dhënat e aplikacionit nëse aplikacioni

nuk përgjigjet më ose shkakton probleme me pajisjen tuaj.

Për të ricilësuar preferencat e aplikacionit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Aplikacionet.

3

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Ricilëso preferencat e aplik..

Ricilësimi i preferencave të aplikacionit nuk fshin asnjë të dhënë të aplikacionit nga pajisja juaj.

Për të pastruar të dhënat e aplikacionit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Cilësimet > Aplikacionet dhe më pas rrëshqitni shpejt mbi

skedën

Të gjitha.

3

Përzgjidhni një aplikacion ose shërbim, pastaj trokitni lehtë mbi

ZBRAZ TË

DHËNAT.

Kur i pastroni të dhënat e aplikacionit, të dhënat pvr aplikacionin e përzgjedhur do të fshihen

përgjithmonë nga pajisja juaj.

Opsioni për pastrimin e të dhënave të aplikacionit nuk është i disponueshëm për të gjitha

aplikacionet ose shërbimet.

Për të pastruar kujtesën e fshehtë të aplikacionit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Cilësimet > Aplikacionet dhe më pas rrëshqitni shpejt mbi

skedën

Të gjitha.

3

Përzgjidhni një aplikacion ose shërbim, pastaj trokitni lehtë mbi

PASTRO

KASHENË.

Opsioni për pastrimin e kujtesës së fshehtë të aplikacionit nuk është i disponueshëm për të

gjitha aplikacionet ose shërbimet.

Për të pastruar cilësimin e paracaktuar të aplikacionit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Cilësimet > Aplikacionet dhe më pas rrëshqitni shpejt mbi

skedën

Të gjitha.

3

Përzgjidhni një aplikacion ose shërbim, pastaj trokitni lehtë mbi

PASTRO TË

PARACAKTUARAT.

Opsioni për pastrimin e cilësimit të paracaktuar të aplikacionit nuk është i disponueshëm për të

gjitha aplikacionet ose shërbimet.