Sony Xperia Z1 - Veglat e kompjuterit

background image

Veglat e kompjuterit

Ekziston një numër veglash të disponueshme për t'ju ndihmuar të lidhni pajisjen tuaj me

një kompjuter dhe të menaxhoni përmbajtje të tilla si kontaktet, filmat, muzikën dhe fotot.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion është një softuer kompjuteri me një koleksion veglash dhe

aplikacionesh që mund t'i përdorni kur lidhni pajisjen tuaj me një kompjuter. Me Xperia™

Companion, mund të:

Përditësoni ose riparoni softuerin e pajisjes tuaj.

Transferoni përmbajtje nga pajisja juaj duke përdorur Xperia™ Transfer.

Bëni kopje rezervë dhe të riktheni përmbajtjen në kompjuterin tuaj.

Sinkronizoni përmbajtjen multimediale – përmbajtjen e kamerës, muzikës dhe listave të

dëgjimit ndërmjet pajisjes tuaj dhe kompjuterit.

Shflegoni skedarë në pajisjen tuaj.
Për të përdorur Xperia™ Companion, ju nevojitet një kompjuter i lidhur me internetin, që

ekzekuton një nga sistemet operative në vijim:

Microsoft

®

Windows

®

7 ose më të ri

Mac OS

®

X 10.8 ose më të ri

Mund t'a shkarkoni Xperia™ Companion edhe në www.sonymobile.com/global-en/tools/

xperia-companion.

134

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Media Go™ për Microsoft

®

Windows

®

Aplikacioni Media Go™ për kompjuterët Windows®

®

ju ndihmon të transferoni fotografi,

video dhe muzikë ndërmjet pajisjes tuaj dhe një kompjuteri. Për të lexuar më shumë dhe

për të shkarkuar aplikacionin Media Go™, shkoni në http://mediago.sony.com/enu/

features.
Për të përdorur aplikacionin Media Go™, ju duhet një nga këto sisteme operative:

Microsoft

®

Windows

®

10

Microsoft

®

Windows

®

8 / 8.1

Microsoft

®

Windows

®

7

Microsoft

®

Windows Vista

®