Sony Xperia Z1 - Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike

background image

Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike

1

Shihni një listë të të gjitha llogarive të postës elektronike dhe dosjeve të fundit

2

Kërkoni për mesazhe të postës elektronike

3

Qasuni te cilësimet dhe opsionet

4

Lista e mesazheve të postës elektronike

5

Shkruani një mesazh të postës elektronike

Për të shkarkuar mesazhet e reja të postës elektronike

Kur kutia në hyrje e postës elektronike është hapur, rrëshqitni shpejt poshtë në

listën e mesazheve.

Para se të provoni të shkarkoni mesazhet e reja të postës elektronike, sigurohuni që keni një

lidhje funksionale të të dhënave. Për më shumë informacion rreth sigurimit të lidhjeve të të

dhënave të suksesshme, shihni

Cilësimet e internetit dhe MMS

në faqen 32 .

78

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të lexuar mesazhet tuaja të postës elektronike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Posta elektronike.

3

Nëse po përdorni disa llogari të postës elektronike, zvarriteni në të djathtë anën e

majtë të ekranit dhe përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni. Nëse

dëshironi t'i kontrolloni menjëherë të gjitha llogaritë e postës elektronike, zvarriteni

në të djathtë anën e majtë të ekranit dhe më pas trokitni lehtë

Kutia në hyrje

kombinuar.

4

Në kutinë në hyrje të postës elektronike, lëvizni lart ose poshtë dhe trokitni lehtë

mbi mesazhin e postës elektronike që dëshironi të lexoni.

Për të krijuar dhe për të dërguar një mesazh të postës elektronike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Posta elektronike.

2

Nëse po përdorni disa llogari të postës elektronike, zvarriteni në të djathtë anën e

majtë të ekranit dhe përzgjidhni llogarinë nga e cila dëshironi të dërgoni postë

elektronike.

3

Trokit lehtë dhe më pas shkruani emrin ose adresë e postës elektronike të

marrësit dhe përzgjidhni një ose më shumë marrës nga lista me lëshim poshtë.

4

Futni subjektin dhe tekstin e mesazhit të postës elektronike dhe pastaj trokitni

lehtë mbi .

Për t'iu përgjigjur një mesazhi të postës elektronike

1

Në kutinë në hyrje të postës tuaj elektronike, gjeni dhe trokitni lehtë mbi mesazhin

të cilit dëshironi t'i përgjigjeni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Përgjigju ose Përgjigju

të gjithëve.

2

Futni përgjigjen tuaj, pastaj trokitni lehtë mbi .

Për të përcjellë një mesazh të PE-së

1

Në kutinë tuaj në hyrje të postës elektronike, gjeni dhe trokitni lehtë mbi mesazhin

që dëshironi të përcillni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Përcill.

2

Shkruani emrin ose adresën e postës elektronike të marrësit dhe më pas

përzgjidhni një ose më shumë marrës nga lista me lëshim poshtë.

3

Futni tekstin e mesazhit tuaj dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

Për të parë bashkëngjitjen e një mesazhi të postës elektronike

1

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi mesazhin e postës elektronike që përmban

bashkëngjitjen që dëshironi të shihni. Mesazhet e postës elektronike me

bashkëngjitje tregohen nga .

2

Pasi të hapet mesazhi i postës elektronike, trokitni lehtë mbi

Ngarko. Bashkëngjitja

fillon të shkarkohet.

3

Pasi bashkëngjitja përfundon së shkarkuari, trokitni

Shih.

Për t'a ruajtur te kontaktet tuaja adresën e postës elektronike të një dërguesi

1

Gjeni dhe takoni një mesazh të dëshiruar në kutinë tuaj të postës elektronike.

2

Takoni emrin e dërguesit, pastaj takoni

OK.

3

Përzgjidhni një kontakt ekzistues ose trokitni lehtë mbi

Krijo një kontakt të ri.

4

Redaktoni informacionin e kontaktit, nëse dëshirohet, pastaj takoni

U krye.

79

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.