Sony Xperia Z1 - Konfigurimi i postës elektronike

background image

Konfigurimi i postës elektronike

Përdorni aplikacionin e postës elektronike në pajisjen tuaj për të dërguar dhe për të

marrë mesazhe të postës elektronike nëpërmjet llogarive tuaja të postës elektronike.

Mund të keni njëkohësisht një ose disa llogari të postës elektronike, duke përfshirë

llogaritë e korporatës Microsoft Exchange ActiveSync.

Për të konfiguruar një llogari të postës elektronike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Posta elektronike.

3

Për të përfunduar konfigurimin, ndiqni udhëzimet që shfaqen në ekran.

Për disa shërbime të postës elektronike, mund të duhet të kontaktoni me ofruesin e

shërbimeve të postës elektronike për informacionin rreth cilësimeve të detajuara për llogarinë

e postës elektronike.

Për të shtuar një llogari shtesë të postës elektronike

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Posta elektronike.

3

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet> Shto llogarinë.

4

Futni adresën e postës elektronike dhe fjalëkalimin dhe më pas trokitni lehtë mbi

Tjetër. Nëse cilësimet për llogarinë e postës elektronike nuk mund të shkarkohen

automatikisht, përfundoni me dorë konfigurimin.

5

Kur të mbaroni, takoni

Tjetër.