Sony Xperia Z1 - Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike

background image

Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike

Për të radhitur postën tuaj elektronike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Posta elektronike.

3

Nëse po përdorni disa llogari të postës elektronike, zvarriteni në të djathtë anën e

majtë të ekranit dhe përzgjidhni llogarinë me postën elektronike që dëshironi të

radhitni. Nëse dëshironi t'i radhitni postat elektronike menjëherë në të gjitha

llogaritë e postës elektronike, zvarriteni në të djathtë anën e majtë të ekranit dhe

më pas trokitni lehtë

Kutia në hyrje kombinuar.

4

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Radhit.

5

Zgjidhni një opsion të radhitjes.

Për të kërkuar për mesazhe të postës elektronike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Posta elektronike.

2

Nëse po përdorni disa llogari të postës elektronike, zvarriteni në të djathtë anën e

majtë të ekranit dhe përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kërkoni. Nëse dëshironi t'i

kërkoni menjëherë të gjitha llogaritë e postës elektronike, zvarriteni në të djathtë

anën e majtë të ekranit dhe më pas trokitni lehtë

Kutia në hyrje kombinuar.

3

Trokitni lehtë mbi .

4

Futni tekstin tuaj të kërkimit dhe pastaj trokitni lehtë mbi në tastierë.

5

Rezultati i kërkimit shfaqet në një listë të radhitur sipas datës. Trokitni lehtë mbi

mesazhin e postës elektronike që dëshironi të hapni.

Për të parë të gjitha dosjet për një llogari poste elektronike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , më pas gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Posta

elektronike.

2

Zvarritni në të djathtë anën e majtë të ekranit dhe më pas zgjidhni llogarinë që

dëshironi të kontrolloni.

3

Nën llogarinë që dëshironi të kontrolloni, përzgjidhni

Afisho të gjitha dosjet.

Për të fshirë një mesazh të postës elektronike

Në kutinë në hyrje të postës tuaj elektronike, goditni lehtë mesazhin që dëshiroini

të fshini djathtas.

Për të zhvendosur një mesazh të postës elektronike në një dosje tjetër

1

Në kutinë në hyrje të postës tuaj elektronike, goditni lehtë mesazhin që dëshiroini

të zhvendosni majtas.

2

Trokitni lehtë mbi

Zhvendos, pastaj përzgjidhni një dosje.