Sony Xperia Z1 - Gjestet e zmadhimit

background image

Gjestet e zmadhimit

Gjestet e zmadhimit të lejojnë të zmadhosh pjesë të ekranit duke trokitur lehtë te një zonë

e ekranit me prekje tre herë me radhë.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar gjestet e Zmadhimit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Qasshmëria > Gjestet e zmadhimit.

3

Trokitni te çelësi aktiv-joaktiv.

Për të zmadhuar një zonë dhe për t'u zhvendosur nëpër ekran

1

Sigurohuni që

Gjestet e zmadhimit është i aktivizuar.

2

Trokitni lehtë te një zonë tre herë dhe më pas mbajeni dhe zvarritni gishtin nëpër

ekran.