Sony Xperia Z1 - Korrigjimi i ngjyrave

background image

Korrigjimi i ngjyrave

Cilësimi i Korrigjimit të ngjyrave rregullon se si shfaqen njgyrat në ekran për përdoruesit

që janë daltonikë ose që kanë vështirësi me dallimin mes ngjyrave.

Për të aktivizuar Korrigjimin e ngjyrave

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Qasshmëria > Korrigjimi i ngjyrës.

3

Trokitni te çelësi aktiv-joaktiv.

4

Trokitni lehtë

Regjimi i korrigjimit dhe më pas përzgjidhni ndjeshmërinë e duhur të

ngjyrave.

Korrigjimi i ngjyrave është aktualisht një tipar eksperimental dhe mund të ndikojë në cilësinë e

funksionimit të pajisjes.