Sony Xperia Z1 - Pajtueshmëria me pajisjen e dëgjimit

background image

Pajtueshmëria me pajisjen e dëgjimit

Opsioni i pajtueshmërisë së pajisjes së dëgjimit siguron që audioja nga pajisja juaj

funksionon me pajisjet standarde të dëgjimit.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar përputhshmërinë me pajisjen e dëgjimit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata.

3

Zvarritni rrëshqitësin pranë

Hearing aids.