Sony Xperia Z1 - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack është një shërbim i lexuesit të ekranit për përdoruesit me probleme të shikimit.

TalkBack përdor reagimin me të folur për të përshkruar çdo ngjarje ose veprim të kryer

në pajisjen tuaj Android. TalkBack përshkruan ndërfaqen e përdoruesit dhe lexon me zë

gabimet e softuerëve, njoftimet dhe mesazhet.

Për të aktivizuar TalkBack

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Qasshmëria > TalkBack.

3

Trokitni lehtë te çelësi aktiv-joaktiv dhe më pas trokitni lehtë

OK.

Për të ndryshuar preferencat e ligjërimit, reagimit dhe prekjes për TalkBack, trokitni lehtë

Cilësimet.

TalkBack do të hapë një udhëzues menjëherë pasi ta aktivizoni tiparin. Për të dalë nga

udhëzuesi, trokitni lehtë dy herë te butoni

Dil.

Për të çaktivizuar TalkBack

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë dy herë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë dy herë

Cilësimet > Qasshmëria > TalkBack.

3

Trokitni lehtë dy herë te çelësi aktiv-joaktiv dhe më pas trokitni lehtë dy herë

OK.