Sony Xperia Z1 - Teksti i madh

background image

Teksti i madh

Mund të aktivizoni opsionin Teskti i madh për të rritur madhësinë e paracaktuar të tekstit

të shfaqur në pajisjen tuaj.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Tekstin e madh

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Qasshmëria.

3

Zvarritni rrëshqitësin pranë

Tekst i madh.