Sony Xperia Z1 - Shkarkimi i aplikacioneve nga burime të tjera

background image

Shkarkimi i aplikacioneve nga burime të tjera

Kur pajisja juaj është cilësuar të lejojë shkarkime nga burime që nuk janë të Google

Play™, mund t'i shkarkoni aplikacionet drejtpërdrejt nga sajtet e tjera të uebit duke

ndjekur udhëzimet përkatëse të shkarkimit.

Instalimi i aplikacioneve me origjinë të panjohur ose të pasigurt mund të dëmtojë pajisjen.

Shkarkoni vetëm aplikacione nga burime të besuara. Kontaktoni me ofruesin e aplikacionit

nëse keni pyetje ose shqetësime.

Nëse jeni duke përdorur një pajisje me disa përdorues, vetëm pronari, që është përdoruesi

kryesor, mund të lejojë shkarkime nga burime që nuk janë të Google Play™. Ndryshimet e bëra

nga pronari ndikojnë te të gjithë përdoruesit e tjerë.

Për të lejuar shkarkimin e aplikacioneve nga burime të tjera

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Burime të panjohura në të djathtë.

4

Trokitni lehtë mbi

OK.

Që të funksionojnë siç duhet, disa aplikacioneve i duhet të qasen tek të dhënat, cilësimet dhe

funksione të ndryshme në pajisjen tuaj. Instaloni dhe jepini leje vetëm aplikacioneve që besoni.

Mund t'i shikoni lejet e dhëna për një aplikacion të shkarkuar duke trokitur lehtë mbi

aplikacionin nën

Cilësimet > Aplikacionet.

31

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.