Sony Xperia Z1 - Sinkronizimi me llogaritë në linjë

background image

Sinkronizimi me llogaritë në linjë

Sinkronizoni pajisjen tuaj me kontaktet, postën elektronike, ngjarjet e kalendarit dhe

informacione të tjera nga llogaritë në linjë, për shembull, llogaritë e postës elektronike si

Gmail™ dhe Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ dhe Twitter™. Mund t'i

sinkronizoni automatikisht të dhënat për llogari të tilla me anë të aktivizimit të funksionit të

sinkronizimit automatik. Ose mund të sinkronizoni me dorë çdo llogari.

Për të konfiguruar një llogari në linjë për sinkronizim

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë

Cilësimet > Llogaritë > Shto llogarinë dhe më pas përzgjidhni

llogarinë që dëshironi të shtoni.

3

Ndiqni udhëzimet për të krijuar një llogari ose hyni nëse tashmë e keni një llogari.

Për të sinkronizuar manualisht me një llogari në linjë

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë >

Cilësimet > Llogaritë.

2

Nën

Llogaritë, përzgjidhni llojin e llogarisë dhe pastaj trokitni lehtë emrin e llogarisë

me të cilën dëshironi të sinkronizoni pajisjen tuaj. Shfaqet një listë e objekteve që

tregon se çfarë mund të sinkronizohet me llogarinë.

3

Trokitni lehtë tek objektet që dëshironi të sinkronizoni.

Për të hequr një llogari në linjë

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë >

Cilësimet > Llogaritë.

2

Nën

Llogaritë, përzgjidhni llojin e llogarisë dhe pastaj trokitni lehtë emrin e llogarisë

që dëshironi të hiqni.

3

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Hiqe llogarinë.

4

Trokitni përsëri lehtë mbi

Hiqe llogarinë për të konfirmuar.