Sony Xperia Z1 - Sinkronizimi me Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Sinkronizimi me Microsoft® Exchange ActiveSync®

Nëse kompania juaj përdor një llogari të Microsoft Exchange ActiveSync, mund të qaseni

në mesazhet e postës elektronike, takimet e kalendarit dhe kontaktet e korporatës tuaj

drejtpërdrejt nga pajisja juaj. Pas konfigurimit, mund të gjeni informacionin tuaj në

aplikacionet

Posta elektronike, Kalendari dhe Kontaktet.

Për të konfiguruar një llogari EAS për sinkronizim

1

Sigurohuni që i keni të disponueshme hollësitë e domenit dhe serverit (të ofruara

nga administratori i rrjetit të korporatës tuaj).

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

3

Trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Llogaritë > Shto llogarinë > Exchange ActiveSync.

4

Futni adresën e postës elektronike t korporatës dhe fjalëkalimin.

5

Trokitni lehtë mbi

Tjetër. Pajisja juaj fillon të përnxjerrë informacionin e llogarisë.

Nëse ndodh një gabim, futni me dorë hollësitë e domenit dhe serverit për llogarinë

tuaj dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Tjetër.

6

Trokitni lehtë mbi

OK për të lejuar serverin e korporatës që të kontrollojë pajisjen

tuaj.

7

Përzgjidhni të dhënat që dëshironi të sinkronizoni me pajisjen tuaj, siç janë

kontaktet dhe zërat e kalendarit.

8

Nëse dëshironi, aktivizoni administratorin e pajisjes për të lejuar serverin e

korporatës të kontrollojë tipare të caktuara të sigurisë në pajisjen tuaj. Për

shembull, mund ta lejoni serverin e korporatës të cilësojë rregulla për fjalëkalimin

dhe të cilësojë enkriptimin e hapësirës ruajtëse.

9

Kur konfigurimi të ketë mbaruar, futni një emër për llogarinë e korporatës.

Kur e ndryshoni fjalëkalimin e hyrjes për një llogari EAS në kompjuterin tuaj, duhet të hyni

përsëri në llogarinë EAS në pajisjen tuaj.

40

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të ndryshuar cilësimet e një llogarie EAS

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi

Posta elektronike, pastaj trokitni lehtë mbi .

3

Trokitni lehtë mbi

Cilësimet dhe përzgjidhni një llogari EAS, pastaj ndryshoni sipas

dëshirës cilësimet e llogarisë EAS.

Për të cilësuar një interval sinkronizimi për një llogari EAS

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi

Posta elektronike dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

3

Trokitni lehtë mbi

Cilësimet dhe përzgjidhni një llogari EAS.

4

Takoni

Kontrollo shpeshtësinë > Kontrollo shpeshtësinë dhe përzgjidhni një

opsion të intervalit.

Për të hequr një llogari EAS

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë >

Cilësimet > Llogaritë.

2

Nën

Llogaritë, trokitni lehtë mbi Exchange ActiveSync, pastaj përzgjidhni llogarinë

EAS që dëshironi të hiqni.

3

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Hiqe llogarinë.

4

Trokitni përsëri lehtë mbi

Hiqe llogarinë për të konfirmuar.

41

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.