Sony Xperia Z1 - Transferimi i telefonatave

background image

Transferimi i telefonatave

Mund t'i drejtoni telefonatat te një marrës tjetër, për shembull, te një numër tjetër telefoni,

të një pajisje tjetër ose te një sekretari telefonike.

Për të transferuar telefonatat

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata.

3

Trokitni lehtë mbi

Transferimi i telefonatave dhe përzgjidhni një opsion.

4

Futni numrin tek i cili doni të transferoni telefonatat, më pas trokitni lehtë mbi

Aktivizo.

Për të çaktivizuar transferimin e telefonatave

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Transferimi i telefonatave.

3

Përzgjidhni një opsion, pastaj trokitni lehtë mbi

Çaktivizo.