Sony Xperia Z1 - Përdorimi i pajisjes tuaj si një qendër fitnesi me ANT+™

background image

Përdorimi i pajisjes tuaj si një qendër fitnesi me ANT+™

Mund ta përdorni pajisjen tuaj me produkte të shëndetit dhe fitnesit që mbështesin

gjithashtu teknologjinë ANT+™. Për shembull, nëse shkoni për vrap me një futpod (për

matjen e ritmit dhe distancës) dhe me një monitor pulsi të përputhshëm me ANT+™,

mund të mblidhni në pajisje të gjitha të dhënat nga vrapi. Më pas mund të analizoni

rendimentin tuaj dhe të shikoni se si mund të përmirësoheni.
Nga Google Play™ mund të shkarkoni një sërë aplikacionesh që mbështesin pajisjet ANT

+™ për sportin, fitnesin dhe shëndetin. Për informacion rreth produkteve të përputhshme

me ANT+™, shkoni në www.thisisant.com/directory.