Sony Xperia Z1 - Google Maps™ dhe navigimi

background image

Google Maps™ dhe navigimi

Përdorni Google Maps™ për të gjetur vendndodhjen tuaj aktuale, për të parë gjendjet e

trafikut në kohë reale dhe për të marrë udhëzime të hollësishme për në destinacionin

tuaj.
Aplikacioni Google Maps™ kërkon një lidhje interneti kur përdoret në linjë. Mund të

shkaktoni faturime për lidhjen e të dhënave kur lidheni me internetin nga pajisja juaj. Për

125

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

të marrë informacione më të detajuara se si ta përdorni këtë aplikacion, shkoni te

http://support.google.com dhe klikoni te lidhja “Maps for mobile” (Hartat për celular).

Aplikacioni Google Maps™ mund të mos jetë i disponueshëm në çdo treg, shtet apo rajon.

Për të përdorur Google Maps™

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Hartat.