Sony Xperia Z1 - Modaliteti aeroplan

background image

Modaliteti aeroplan

Në modalitetin aeroplan, transmetuesit e rrjetit dhe të radios mbahen të fikur, për të mos

shkaktuar interferenca me pajisje delikate që përdor avioni. Megjithatë, ende mund të

luaji lojra, të dëgjoni muzikë, të shihni video dhe përmbajtje tjetër, përsa kohë që kjo

përmbajtje është e ruajtur në kartën tuaj të kujtesës ose në ruajtjen e brendshme.

Gjithashtu mund të njoftoheni nga zilet, nëse zilet janë aktivizuar.

Ndezja e modalitetit aeroplan zvogëlon konsumin e baterisë.

Për të aktivizuar mënyrën Në avion

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Më shumë.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Modalitet Në avion në të djathtë.

127

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.