Sony Xperia Z1 - Përdorimi i trafikut të të dhënave gjatë udhëtimit

background image

Përdorimi i trafikut të të dhënave gjatë udhëtimit

Kur udhëtoni jashtë rrjetit bazë celular, mund të duhet të qaseni në internet duke

përdorur trafikun e të dhënave celulare. Në këtë rast, duhet të aktivizoni roaming e të

dhënave në pajisjen tuaj. Rekomandohet që të kontrolloni paraprakisht faturimet

përkatëse të transmetimit të të dhënave.

Nëse jeni duke përdorur një pajisje me shumë përdorues, duhet të futeni si pronari, që është

përdoruesi kryesor, për të aktivizuar ose çaktivizuar roaming e të dhënave.

Për të aktivizuar roaming e të dhënave

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Roaming i të dhënave në të djathtë.

Nuk mund të aktivizoni roaming e të dhënave kur të dhënat celulare janë të çaktivizuara.