Sony Xperia Z1 - Krijuesi i filmave

background image

Krijuesi i filmave

Krijuesi i filmave i Xperia™ krijon automatikisht video të shkurtra rreth 30 sekonda të gjata

duke përdorur fotografitë dhe videot ekzistuese. Aplikacioni e përcakton automatikisht

vijën kohore për të krijuar filmin e tij. Për shembull, ai mund të marrë disa fotografi dhe

video të zgjedhura nga një ekskursion të shtunën pasdite ose nga një periudhë e

rastësishme shtatëditore dhe të krijojë një film për ju. Kur ky film i stilit të momenteve të

veçanta të jetë gati, ju do të njoftoheni. Më pas mund ta modifikoni sipas dëshirës. Për

shembull, mund të modifikoni titullin, të fshini skenat, të ndryshoni muzikën ose të shtoni

fotografi dhe video të tjera.

Për të hapur Movie Creator

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Movie Creator.

Nëse nuk është ruajtur asnjë fotografi ose video në pajisjen tuaj, nuk do të ketë asnjë

funksionalitet kur hapni aplikacionin Movie Creator.

Për të çaktivizuar njoftimet e Movie Creator

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Movie Creator.

3

Trokitni lehtë , më pas trokitni lehtë Cilësimet dhe çaktivizoni Njoftimet.

Për të çaktivizuar Movie Creator

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Aplikacionet > Të gjitha.

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Movie Creator > Çaktivizo.

112

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.