Sony Xperia Z1 - Dodavanje geografske pozicije fotografijama

background image

Dodavanje geografske pozicije fotografijama

Uključite geografsko označavanje da biste dodali približnu geografsku lokaciju

(geografsku oznaku) fotografijama prilikom slikanja. Geografska lokacija se utvrđuje

putem bežičnih mreža (mobilnih ili Wi-Fi® mreža) ili putem GPS tehnologije.
Kada se pojavi na ekranu kamere, geografsko označavanje je uključeno, ali geografski

položaj nije pronađen. Kada se pojavi , geografsko označavanje je uključeno i

geografska lokacija je dostupna, tako da fotografija može da se geografski označi. Kada

se nijedan od ova dva simbola ne pojavi, geografsko označavanje je isključeno.

Uključivanje geografskog označavanja

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavke

Podešavanja > Lokacija.

3

Dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje.

4

Aktivirajte kameru.

5

Dodirnite stavku , a zatim stavku .

6

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Geogr. označ..