Sony Xperia Z1 - Opšte postavke za kameru

background image

Opšte postavke za kameru

Pregled podešavanja režima snimanja

Vrhunski automatski

Optimizujte podešavanja tako da odgovaraju svakoj sceni.

Ručno

Ručno prilagodite podešavanja kamere.

Sound Photo

Snimite fotografije sa zvukom u pozadini.

AR efekat

Snimajte fotografije ili video zapise sa virtuelnim scenama i likovima.

Kreativni efekat

Primenite efekte na fotografije ili video zapise.

Info-eye™

Pronađite više informacija o onome što vidite u viziru.

Timeshift burst

Pronađite najbolju fotografiju iz niza slika.

Panoramsko snimanje

Snimajte fotografije sa širokim uglom i panoramske fotografije.

Da biste saznali više o tome kako da napravite bolje fotografije, idite na

www.sonymobile.com/support

.

92

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Vrhunski automatski režim

Vrhunski automatski režim prepoznaje uslove u kojima snimate i automatski prilagođava

podešavanja kako biste snimili najbolje moguće fotografije.

Najveća rezolucija koju vrhunski automatski režim podržava je 8 MP. Ako želite da snimite

fotografije u većoj rezoluciji, koristite režim

Ručno.

Ručni režim

Koristite ručni režim kad želite da ručno prilagodite podešavanja kamere za snimanje

fotografija i video zapisa.

AR efekat

Možete da primenite AR (augmented reality - proširena stvarnost) efekte na svoje

fotografije i tako ih učinite zabavnijim. Kada koristite kameru, ovo podešavanje vam

omogućava da integrišete 3D scene u vaše fotografije ili video zapise. Jednostavno

izaberite željenu scenu i podesite njen položaj u viziru.

Kreativni efekti

Na fotografije ili video zapise možete da primenite razne efekte. Na primer, možete dodati

efekat „Nostalgično“ kako biste postigli da fotografije izgledaju starije, ili „Skica“ da biste

dobili zabavnu sliku.

Sweep Panorama

Možete snimati panoramske fotografije sa širokim uglom posmatranja iz horizontalnog ili

vertikalnog pravca u jednostavnom pokretu pritiska i prevlačenja.

Snimanje panoramske fotografije

1

Aktivirajte kameru.

2

Tapnite na stavku i izaberite stavku .

3

Da biste izabrali pravac snimanja, tapnite na

.

4

Pritisnite taster kamere i polako i stabilno pomerajte kameru u pravcu kretanja koji

je prikazan na ekranu.

Info-eye™

Aplikacija Info-eye™ pomaže vam da tražite informacije o stvarima koje vas okružuju

pomoću vizira kamere. Na primer, možete napraviti fotografiju orijentira i dobiti

informacije o njemu direktno na ekranu uređaja. Takođe, možete snimiti fotografiju knjige

ili skenirati QR kod i odmah dobiti informacije u pozadini.

Aplikacija Info-eye™ može prepoznati samo izabrane orijentire ili predmete.

Skeniranje bar koda ili QR koda pomoću funkcije Info-eye™

1

Aktivirajte kameru.

2

Tapnite na stavku i izaberite stavku .

3

Usmerite kameru na bar kôd ili QR kôd tako da se kôd pojavi u viziru, a zatim ga

snimite.

4

Pričekajte dok se fotografija analizira. Da biste videli informacije o proizvodu,

dodirnite i držite stavku

Detalji proizvoda, a zatim prevucite nagore.

Timeshift burst

Kamera snima niz od 61 fotoografije u intervalu od dve sekunde – jednu sekundu pre i

posle pritiska na taster kamere. Tako da se možete vratiti i pronaći savršenu sliku.

93

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Korišćenje funkcije Timeshift burst

1

Aktivirajte kameru.

2

Dodirnite stavku i izaberite stavku .

3

Da biste snimili fotografije, pritisnite taster do kraja a zatim ga pustite. Snimljene

fotografije se pojavljuju u prikazu sličica.

4

Listajte kroz sličice i izaberite fotografiju koju želite da sačuvate, zatim tapnite na

.

Preuzimanje aplikacija za kameru

Možete da preuzmete besplatne ili plaćene aplikacije sa lokacije Google Play™ ili drugih

izvora. Pre nego što počnete sa preuzimanjem, proverite da li imate aktivnu internet vezu,

po mogućstvu putem Wi-Fi® mreže da biste ograničili troškove protoka podataka.

Preuzimanje aplikacija za kameru

1

Otvorite aplikaciju za kameru.

2

Tapnite na , a zatim tapnite na

MOGU SE PREUZETI.

3

Izaberite aplikaciju koju želite da preuzmete, a zatim pratite uputstva da biste

dovršili instalaciju.

Brzo pokretanje

Koristite podešavanja za brzo pokretanje da biste pokrenuli kameru kada je ekran

zaključan.

Samo pokreni

Kada je ova postavka aktivirana, možete da pokrenete kameru kada je ekran zaključan tako što ćete pritisnuti

i držati taster „Kamera“.

Pokreni i snimi

Kada je ova postavka aktivirana, možete da pokrenete kameru i automatski snimite fotografiju kada je ekran

zaključan tako što ćete pritisnuti i držati taster „Kamera“.

Pokreni i snimi video

Kada je ova postavka aktivirana, možete da pokrenete kameru i da započnete snimanje video zapisa kada je

ekran zaključan tako što ćete pritisnuti i držati taster „Kamera“.

Isključeno

Postavljanje geografskih oznaka

Označite fotografije detaljima o mestu na kome ste ih snimili.

Snimanje dodirom

Prepoznajte oblast fokusa, a zatim dodirnite ekran kamere prstom. Fotografija se snima

čim podignete prst.

Zvuk

Izaberite da uključite ili isključite zvuk okidača.

Skladištenje podataka

Možete izabrati da podatke sačuvate na prenosivu SD karticu ili u internoj memoriji

uređaja.

Unutrašnje skladište

Fotografije ili video zapisi se čuvaju u memoriji uređaja.

SD kartica

Fotografije ili video zapisi se čuvaju na SD kartici.

Touch Block

Aktivirajte da biste onemogućili operaciju dodira i sprečili slučajne dodire.

94

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Balans belog

Ovo podešavanje, koje je dostupno samo u režimu snimanja

Ručno, podešava balans

boje prema uslovima svetla. Ono vam takođe omogućava da ručno podesite ekspoziciju

u opsegu od -2,0 EV do +2,0 EV. Na primer, možete da povećate osvetljenost slike ili

smanjite opštu ekspoziciju dodirivanjem kontrola plus ili minus po potrebi kada se prikaže

ikona za podešavanje balansa belog .

Automatski

Automatski prilagođava balans boje prema uslovima osvetljenja.

Žarko

Podešava balans boje za uslove toplog osvetljenja, na primer, pod svetlom sijalica.

Fluorescentno

Prilagođava balans boje za fluorescentno osvetljenje.

Dnevna svetlost

Prilagođava balans boje za uslove svetlog otvorenog prostora.

Oblačno

Prilagođava balans boje za oblačno vreme.