Sony Xperia Z1 - Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora

background image

Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora

Kada se uređaj podesi tako da dozvoljava preuzimanja iz izvora koji nisu Google Play™,

možete da preuzimate aplikacije direktno sa drugih veb lokacija tako što ćete pratiti

odgovarajuća uputstva za preuzimanje.

Instaliranje aplikacija nepoznatog ili nepouzdanog porekla može oštetiti uređaj. Aplikacije

preuzimajte samo iz pouzdanih izvora. Obratite se dobavljaču aplikacija ako imate bilo kakva

pitanja ili brige.

Ako koristite uređaj kao jedan od više korisnika, samo vlasnik, tj., primarni korisnik, može da

dozvoli preuzimanja iz izvora koji nisu Google Play™. Promene koje izvrši vlasnik utiču na sve

ostale korisnike.

Dozvoljavanje preuzimanja aplikacija iz drugih izvora

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Bezbednost.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Nepoznati izvori.

4

Dodirnite dugme

U redu.

Nekim aplikacijama je potreban pristup podacima, postavkama i raznim funkcijama na uređaju

kako bi ispravno radile. Instalirajte samo pouzdane aplikacija i dajte im dozvole.

Dozvole dodeljene preuzetoj aplikaciji možete da pogledate tako što ćete dodirnuti aplikaciju

u okviru

Podešavanja > Aplikacije.

31

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..