Sony Xperia Z1 - Setelan talatah

background image

Setelan talatah

Pikeun ngarobah setelan bewara talatah

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus teangan jeung ketok .

2

Ketok , terus ketok

Setelan.

3

Pikeun nambahkeun sora bewara, ketok

Sora bewara, terus pilih hiji pilihan atawa

ketok and select a music file that is saved to your device.

4

Pikeun mastikeun, ketok

Rengse.

5

Pikeun setelan bewara sejen, sered panggeser nu kakait ka katuhu atawa kenca.

Jang ngahurungkeun atawa mareuman pungsi laporan pangiriman kanggo talatah

kaluar

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus teangan jeung ketok .

2

Ketok , terus ketok

Setelan.

3

Sered geseran di sisi

Laporan pangiriman ka katuhu atawa kenca.

Saenggeus pungsi laporan pangiriman dihurungkeun, tanda ceklis bakal muncul dina talatah

nu geus dikirimkeun.