Sony Xperia Z1 - Ansluta enheten till USB-tillbehör

background image

Ansluta enheten till USB-tillbehör

Du kan använda en USB-värdadapter för att ansluta enheten till USB-tillbehör såsom ett

USB-minne, en spelkontroll, ett USB-tangentbord eller en USB-mus. Om USB-tillbehöret

har en Micro USB-kontakt behöver du ingen USB-värdadapter.

USB-värdadaptrar säljs separat. Sony garanterar inte att alla typer av USB-tillbehör stöds av

enheten.

Ansluta USB-tillbehör med en USB-värdadapter

Koppla USB-värdadaptern till enheten och anslut sedan adaptern till USB-

tillbehöret.

Ytterligare steg eller programvara kan behövas för att konfigurera spelkontroller, USB-

ljudtillbehör och USB-Ethernettillbehör. Sony garanterar inte att alla typer av USB-tillbehör

stöds av enheten.

112

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Få tillgång till innehåll på en USB-masslagringsenhet med en USB-värdadapter

1

Koppla USB-värdadaptern till enheten och anslut sedan adaptern till USB-

masslagringsenheten.

2

För att få tillgång till filer och mappar på USB-lagringsenheten kan du använda en

filhanteringsapp som File Commander.

Du kan också öppna lämpligt medieprogram på enheten för att visa innehållet direkt. Du kan

till exempel öppna albumprogrammet för att visa foton som är lagrade på USB-

masslagringsenheten.

Koppla från en USB-masslagringsenhet

1

Om du vill öppna meddelandepanelen drar du statusfältet nedåt, sedan trycker du

USB-minnet är anslutet.

2

Tryck på

OK.

3

Koppla från USB-värdadaptern från enheten.

Ansluta ett USB-tillbehör med en Micro USB-kontakt

Anslut Micro USB-kontakten på USB-tillbehöret till enheten.

Sony garanterar inte att alla typer av USB-tillbehör med Micro USB-kontakter stöds av

enheten.