Sony Xperia Z1 - Läsa och skicka meddelanden

background image

Läsa och skicka meddelanden

Meddelandeprogrammet visar dina meddelanden som konversationer, vilket innebär att

alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans. Om du vill skicka

MMS måste din enhet ha rätt inställningar för MMS. Se

Inställningar för Internet och

MMS

på sidan 31 .

Antalet tecken du kan skicka i ett textmeddelande varierar beroende på operatören och

språket du använder. Maximal storlek för ett MMS, vilket inkluderar storleken på eventuella

tillagda mediafiler, är också operatörsberoende. Kontakta operatören om du behöver mer

information.

1

Gå tillbaka till listan med konversationer

2

Ring upp meddelandets avsändare

3

Visa fler alternativ

4

Skickade och mottagna meddelanden

5

Skicka ett färdigt meddelande

6

Textinmatningsfält

7

Lägg till bifogade filer

Skapa och skicka ett meddelande

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på och leta sedan upp och tryck till på .

2

Tryck på .

3

Ange mottagarens namn eller telefonnummer, eller annan kontaktinformation som

du har sparat om mottagaren, och välj sedan i listan som visas. Om mottagaren

inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.

4

Om du vill skicka ett gruppmeddelande upprepar du proceduren som beskrivs

ovan för att lägga till fler mottagare.

5

Tryck till på

Skriv meddelande och skriv in meddelandetexten.

6

Om du vill lägga till en bifogad fil trycker du till på och väljer ett alternativ.

7

Tryck till på för att skicka meddelandet.

Om du avslutar ett meddelande innan det skickas, sparas det som ett utkast. Konversationen

märks med ordet

Utkast:.

73

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Läsa ett mottaget meddelande

1

Tryck till på och hitta sedan och tryck till på på Startskärm.

2

Tryck till på önskad konversation.

3

Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till och håll kvar på meddelandet

och tryck sedan till på

Hämta meddelande.

Alla mottagna meddelanden sparas som standard på minnet i enheten.

Svara på ett meddelande

1

Gå till Startskärm, tryck till på och leta upp och tryck till på .

2

Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet.

3

Skriv in ditt svar och tryck till på .

Vidarebefordra ett meddelande

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på och leta sedan reda på och tryck till på

.

2

Tryck till på konversationen som innehåller det meddelande du vill vidarebefordra.

3

Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill vidarebefordra och tryck

sedan till på

Vidarebefordra meddelande.

4

Ange mottagarens namn eller telefonnummer, eller annan kontaktinformation som

du har sparat om mottagaren, och välj sedan i listan som visas. Om mottagaren

inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.

5

Redigera meddelandet om det behövs och tryck till på .

Spara en fil som finns i ett meddelande som du har fått

1

Tryck till på och hitta sedan och tryck till på på Startskärm.

2

Tryck till på den konversation som du vill öppna.

3

Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till och håll kvar på meddelandet

och tryck sedan till på

Hämta meddelande.

4

Rör vid och håll kvar på filen som du vill spara, välj sedan önskat alternativ.