Sony Xperia Z1 - Pagbabahagi sa iyong koneksyon ng data sa mobile

background image

Pagbabahagi sa iyong koneksyon ng data sa mobile

Maraming paraan kung paano mo maaaring ibahagi ang iyong koneksyon ng data sa

mobile sa iba pang mga device:

Pag-tether sa USB – ibahagi ang iyong koneksyon ng data sa mobile sa isang computer

gamit ang isang USB cable.

Pag-tether sa Bluetooth® – ibahagi ang iyong koneksyon ng data sa mobile sa

hanggang libang iba pang device sa pamamagitan ng Bluetooth®.

Portable na Wi-Fi® hotspot – ibahagi ang iyong koneksyon ng data sa mobile nang

sabay-sabay sa hanggang 8 iba pang device, kabilang ang mga device na may suprta sa

teknolohiyang WPS.

Upang ibahagi ang iyong koneksyon ng data gamit ang isang USB cable

1

Ideaktibo ang lahat ng koneksyon sa USB cable sa iyong device.

2

Gamit ang USB cable na kasama ng iyong device, ikonekta ang iyong device sa

isang computer.

3

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

4

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot.

5

I-drag pakanan ang slider sa tabi ng

USB tethering, pagkatapos ay tapikin ang

OK kung may prompt. Ipapakita ang sa status bar sa sandaling makakonekta

ka.

6

Upang ihinto ang pagbabahagi ng iyong koneksyon ng data, i-drag pakaliwa ang

slider sa tabi ng

USB tethering o idiskonekta ang USB cable.

Hindi mo maibabahagi ang koneksyon ng data ng iyong telepono at SD card sa USB cable

nang magkasabay.

36

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang ibahagi ang iyong koneksyon ng data sa mobile sa isa pang Bluetooth® device

1

Siguraduhin na ang iyong device at Bluetooth® device ay magkapares sa isa't isa

at na naka-aktibo ang trapiko ng data ng mobile sa iyong device.

2

Iyong device: Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot at

pagkatapos ay i-drag pakanan ang slider sa tabi ng

Pag-tether ng Bluetooth.

4

Bluetooth® device: I-set up ang device upang kunin nito ang koneksyon ng

network nito gamit ang Bluetooth®. Kung ang device ay isang computer,

sumangguni sa nauugnay na mga tagubilin upang kumpletuhin ang pag-setup.

Kung gumagamit ang device ng Android™ operating system, tapikin ang icon ng

mga setting sa tabi ng pangalan ng device kung saan ito nakapares sa ilalim ng

Mga Setting > Bluetooth > Mga ipinares na device, pagkatapos ay markahan

ang checkbox na

Access sa internet.

5

Iyong device: Hintaying lumabas ang sa status bar. Kapag lumabas ito,

kumpleto na ang pag-setup.

6

Upang ihinto ang pagbabahagi ng iyong koneksyon ng mobile data, i-drag

pakaliwa and slider sa tabi ng

Pag-tether ng Bluetooth.

Masasara ang function na

Pag-tether ng Bluetooth sa bawat sandaling sinara mo ang iyong

device o sinara mo ang function na Bluetooth®.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagpapares at pag-on sa data sa mobile, tingnan

ang

Upang ipares ang iyong device sa isa pang Bluetooth® device

sa pahinang 124 at

Upang magdagdag ng virtual private network

sa pahinang 40 .

Upang gamitin ang iyong device bilang isang portable Wi-Fi® hotspot

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot.

3

Tapikin ang

Setting ng portable na Wi-Fi hotspot > Ikumpigura ang Wi-Fi

hotspot.

4

Ipasok ang impormasyon ng

Pangalan ng network (SSID).

5

Upang pumili ng uri ng seguridad, tapikin ang field na

Seguridad. Kung

kailanganin, magpasok ng password.

6

Tapikin ang

I-save.

7

Tapikin ang at i-drag pakanan ang slider sa tabi ng

Portable Wi-Fi hotspot.

8

Kung may prompt, tapikin ang

OK upang kumpirmahin. Lalabas ang sa status

bar sa sandaling maging aktibo ang portable Wi-Fi® hotspot.

9

Upang ihinto ang pagbabahagi ng iyong koneksyon ng data sa pamamagitan ng

Wi-Fi®, i-drag pakaliwa ang slider sa tabi ng

Portable Wi-Fi hotspot.

Upang payagan ang isang device na may suporta sa WPS na gamitin ang iyong

koneksyon ng data sa mobile

1

Siguraduhing gumagana ang iyong device bilang isang portable na Wi-Fi®

hotspot.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot >

Setting ng portable na Wi-Fi hotspot.

4

I-drag ang slider pakanan sa tabi ng

Katuklas-tuklas.

5

Sa ilalim ng

Ikumpigura ang Wi-Fi hotspot, siguraduhing na-secure ng password

ang iyong portable na hotspot.

6

Tapikin ang

Push Button ng WPS, pagkatapos ay sundin ang mga nauugnay na

tagubilin. Bilang alternatibo, tapikin ang >

Entry ng PIN ng WPS, pagkatapos ay

ipasok ang PIN na lumalabas sa device na may suporta sa WPS.

37

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang palitn ang pangalan o i-secure ang iyong portable hotspot

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot.

3

Tapikin ang

Setting ng portable na Wi-Fi hotspot > Ikumpigura ang Wi-Fi

hotspot.

4

Ipasok ang

Pangalan ng network (SSID) para sa network.

5

Para pumili ng uri ng seguridad, tapikin ang field na

Seguridad.

6

Kung kailanganin, ipasok ang password.

7

Tapikin ang

I-save.